Chú ý:

  • Khách hàng có quyền được mở bao bì để kiểm tra sản phẩm đã đặt mua trước thanh toán đơn hàng.
  • Chúng tôi sử dụng hình thức chuyển khoản và thu tiền hộ hoặc quý khách thanh toán qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank với thông tin như sau: Chủ tài khoản: Mai Thị Ngọc, số tài khoản : 0541000194380 .Phần nội dung chú thích thanh toán khi chuyển tiền bạn có thể ghi theo cấu trúc: (SĐT của bạn + sản phẩm +số lượng+số tiền)