• Đơn hàng thanh toán trên giỏ hàng, mặc định phí vận chuyển trên toàn quốc là 35.000 VNĐ
  • Giá trị đơn hàng từ 350.000 VNĐ trở nên thì MIỄN PHÍ vận chuyển.